არჩევნები 2021

 

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია__11.2_2021 წლის 27 სექტემბერი 01 ოქტომბერი

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია__11.2_13-19 სექტემბერი

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია_form_11_2_2021 წლის 20-26 სექტემბერი
მაუწყებლის გაწეული მომსახურება__11.3_2021 წლის 13-19 სექტემბერი

გაწეული მომსახურება_form_11_3_2021 წლის 6-12 სექტემბერი

გაწეული მომსახურება_11.3_2021 წლის 20-26 სექტემბერი

გაწეული მომსახურება_11.3. 30 აგვისტო - 05 სექტემბერი

გაწეული მომსახურება 2021 წლის 23-29 აგვისტო

მაუწყებლის ყოველკვირეული 2021 წლის 6-12 სექტემბერი

გაწეული მომსახურება 16.08.2021-22.08.2021

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია 11_2_30 აგვისტო - 5 სექტემბერი

მაუწყებლის ყოველკვირეული ფორმა 16-22 აგვისტო

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია 13.08.2021-15.08.2021

გაწეული მომსახურება 13.08.2021-15.08.2021

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია 23-29 აგვისტო

 

 

 

 

ინფორმაციაარჩევნები 2020

 

მეორე ტური - განთავსებული პოლიტიკური რეკლამები

 

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია 15.11.2020-20.11.2020

 

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია 2020 წლის 26-30 ოქტომბერი

 

გაწეული მომსახურება 2020 წლის 10-18 ოქტომბერი

 

ყოველკვირეული ინფორმაცია 2020 წლის 19-25 ოქტომბერი

 

გაწეული მომსახურება 2020 წლის 05-11 ოქტომბერი

 

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია 2020 წლის 05 - 11 ოქტომბერი

 

გაწეული მომსახურება 2020 წლის 28 სექტემბერი - 04 ოქტომბერი

 

გაწეული მომსახურება 2020 წლის 21-27 სექტემბერი

 

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია 2020 წლის 05-11 ოქტომბერი

 

გაწეული მომსახურება 2020 წლის 14-20 სექტემბერი

 

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია 2020 წლის 28 სექტემბერი - 04 ოქტომბერი

 

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია 2020 წლის 21-27 სექტემბერი

 

განთავსებული პოლიტიკური რეკლამები 2020 წლის 11-13 სექტემბერი

 

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია 2020 წლის 14-20 სექტემბერი

 

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია 11-13 სექტემბერი 2020

 

ფასიანი წინასაარჩევნო რეკლამის ტარიფები

2020 

ფასიანი-უფასო წინასაარჩევნო რეკლამის განთავსების წესები

 

შესაბამისობის დეკლარაცია

 

ინფორმაცია

 

შპს „პოსტვ“-ის 28% წილის მესაკუთრე პარტნიორი და კომპანიის აღმასრულებელი
დირექტორი თემურ ჭარელაშვილი (პ/ნ: 60001026964) არის სპეციალიზებულ (მუსიკალური/
შემეცნებითი/გასართობი) რადიომაუწყებელ და მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად სპეციალიზებულ (მუსიკალური/შემეცნებითი/გასართობი) ტელემაუწყებლობაზე ავტორიზებული პირის - შპს „42 პარალელის“ (ს/კ: 400184484) 10 % წილის მესაკუთრე.

 

2020 წლის 01 მაისამდე წარსადგენი ინფორმაცია