ინფორმაცია

მისამართი: ნოდარ ბოხუას ქუჩა #6

ტელეფონი: 032 281 00 88

ელ-ფოსტა: info@postv.media

შესაბამისობის დეკლარაცია