გადაცემები

მედია რენტგენი – 26/10/2022

ტელენოველა „სააკას კვნესანი“-ის შემქმნელი ტელებიურო „გვარამვიზია“ მიუხედავად მარტივ და არამარტივ მამრავლებად დაშლისა კვლავ ფორმაშია და ისევ აქტიურად განაგრძობს ხალხის შეცდომაში შეყვანას და ცრუ განგაშის შექმნას…