პოლიტიკა და პანდემია. რას გვთავაზობს ხელისუფლება და როგორია ოპოზიციის ალტერნატიული გეგმა
  •  


პოლიტიკა და პანდემია. რას გვთავაზობს ხელისუფლება და როგორია ოპოზიციის ალტერნატიული გეგმა