ზაფხულის ცხელ დღეებს რომ მოუხდება, ისეთი მონოლოგი
  •  


ზაფხულის ცხელ დღეებს რომ მოუხდება, ისეთი მონოლოგი