მე ყველა ნოეს მონოლოგს მათემატიკის 150 ფურცლიან რვეულში ვიწერ და თქვენ სად ინახავთ?
  •  


მე ყველა ნოეს მონოლოგს მათემატიკის 150 ფურცლიან რვეულში ვიწერ და თქვენ სად ინახავთ?