დღეს, გუშინდელთან შედარებით, ნაციონალური მოძრაობა კიდევ უფრო უარესად და შერცხვენილად გამოიყურებოდა
  •  


დღეს, გუშინდელთან შედარებით, ნაციონალური მოძრაობა კიდევ უფრო უარესად და შერცხვენილად გამოიყურებოდა