7-თვე ხომ გადაწტყვიტეს და არ იარეს პარლამენტში და ხელფასს მაინც იღებდენენ და როდესაც გადაწყვიტეს რომ მოსულიყვნენ მაშინაც დააგვიანეს
  •  


7-თვე ხომ გადაწტყვიტეს და არ იარეს პარლამენტში და ხელფასს მაინც იღებდენენ და როდესაც გადაწყვიტეს რომ მოსულიყვნენ მაშინაც დააგვიანეს