ნოეს რამდენი მონოლოგიც გაქვს ნანახი, იმდენი კაცი ხარო! - ძველი სკვითური გამონათქვამი
  •  


ნოეს რამდენი მონოლოგიც გაქვს ნანახი, იმდენი კაცი ხარო! - ძველი სკვითური გამონათქვამი