რამდენიმე ძროხით დაწყებული საქმე, რომელიც ახლა 35 ჰექტარზე გაშენებული მეურნეობაა - გია ღელაღუტაშვილის ფერმა სოფელ შილდაში
  •  


რამდენიმე ძროხით დაწყებული საქმე, რომელიც ახლა 35 ჰექტარზე გაშენებული მეურნეობაა - გია ღელაღუტაშვილის ფერმა სოფელ შილდაში