თქვენი აზრით, როდის უფრო სასიამოვნო მოსასმენია ნოეს მონოლოგები - როცა გრილა, თუ როცა ცხელა?
  •  


თქვენი აზრით, როდის უფრო სასიამოვნო მოსასმენია ნოეს მონოლოგები - როცა გრილა, თუ როცა ცხელა?