დღეს ნოეს მონოლოგში 15 კარგი ხუმრობის მეტობა წამოვაო და თქვენ რას ფიქრობთ?
  •  


დღეს ნოეს მონოლოგში 15 კარგი ხუმრობის მეტობა წამოვაო და თქვენ რას ფიქრობთ?