ვასილ გრიგალივით გრიგალაშვილი ყვითელ "მარშუტკებს" აცილებს
  •  


ვასილ გრიგალივით გრიგალაშვილი ყვითელ "მარშუტკებს" აცილებს