ეროვნული გამოცდებით უკმაყოფილო ორი ქუთეისელი აბიტურიენტი სმნ
  •  


ეროვნული გამოცდებით უკმაყოფილო ორი ქუთეისელი აბიტურიენტი სმნ