დღეს 15 ივლისია და ტრადიციულად, სპეციალურად თქვენთვის ნოე ჟორჟოლიანის მონოლოგი
  •  


დღეს 15 ივლისია და ტრადიციულად, სპეციალურად თქვენთვის ნოე ჟორჟოლიანის მონოლოგი