მონოლოგების კონკურსი რომ შემოვიღოთ ოლიმპიადაზე და ნოეს მილიონი მოვაგებინოთ, რა აზრის ხართ?
  •  


მონოლოგების კონკურსი რომ შემოვიღოთ ოლიმპიადაზე და ნოეს მილიონი მოვაგებინოთ, რა აზრის ხართ?