უნიჭიერესი მსახიობი და ოქრო კაცი - როლანდ ოქროპირიძე
  •  


უნიჭიერესი მსახიობი და ოქრო კაცი - როლანდ ოქროპირიძე