მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ნოეს მონოლოგების მოსმენა, სიცილის პირდაპირ პროპორციულია!
  •  


მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ნოეს მონოლოგების მოსმენა, სიცილის პირდაპირ პროპორციულია!