ისეთი მონატრებული გვაქვს ნოეს მონოლოგები, დღეში მიონიმუმ ორჯერ უნდა წავაკითხოთ რა!
  •  


ისეთი მონატრებული გვაქვს ნოეს მონოლოგები, დღეში მიონიმუმ ორჯერ უნდა წავაკითხოთ რა!