ჩვენც რამე ორგანიზაცია ხომ არ დავაფუძნოთ, ნოეს მონოლოგები წიგნად რომ გამოიცეს?
  •  


ჩვენც რამე ორგანიზაცია ხომ არ დავაფუძნოთ, ნოეს მონოლოგები წიგნად რომ გამოიცეს?