გინება და არაეთიკური ტერმინოლოგია ეთერიდან - გვარამიას ჟურნალისტური ეთიკა
  •  


გინება და არაეთიკური ტერმინოლოგია ეთერიდან - გვარამიას ჟურნალისტური ეთიკა