"რასაცა გასცემ შენია, რაც არა დაკარგულია"
  •  


"რასაცა გასცემ შენია, რაც არა დაკარგულია"