ფეიკ ნიუსების კასკადი - მიზანმიმართული დეზინფორმაცია, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს დისკრედიტაციისკენ არის მიზანმიმართული
  •  


ფეიკ ნიუსების კასკადი - მიზანმიმართული დეზინფორმაცია, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს დისკრედიტაციისკენ არის მიზანმიმართული