გურიზმები - "დესამშობლოიზაცია" და მიშისტური პატრიოტიზმი
  •  


გურიზმები - "დესამშობლოიზაცია" და მიშისტური პატრიოტიზმი