მუქარა და ფიზიკური შეურაცხყოფა POSTV-ის ჟურნალისტზე
  •  


მუქარა და ფიზიკური შეურაცხყოფა POSTV-ის ჟურნალისტზე