ბავშთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, პატარების დიდი შოუს მონაწილეები მოვიწვიეთ
  •  


ბავშთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, პატარების დიდი შოუს მონაწილეები მოვიწვიეთ