ჩვენი მეგობარი და გაბუს ბენდის ხელმძღვანელი - გელა გნოლიძე
  •  


ჩვენი მეგობარი და გაბუს ბენდის ხელმძღვანელი - გელა გნოლიძე