ისტორიული რაკურსი - მეხსიერების პოლიტიკა, როგორც დანაშაულის დაფარვის მცდელობა
  •  


ისტორიული რაკურსი - მეხსიერების პოლიტიკა, როგორც დანაშაულის დაფარვის მცდელობა