„ფორმულის“ სიცრუე, ანუ სიცრუის ფორმულა
  •  


„ფორმულის“ სიცრუე, ანუ სიცრუის ფორმულა