პანდემიის დასაწყისიდანვე საქართველოს მთავრობამ ორი მთავარი მიზანი დაისახა - ზრუნვა ადამიანების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე და ზრუნვა მათ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე
  •  


პანდემიის დასაწყისიდანვე საქართველოს მთავრობამ ორი მთავარი მიზანი დაისახა - ზრუნვა ადამიანების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე და ზრუნვა მათ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე