ისეთი მონოლოგია აი, ჩვეულებრივ საღამოს რომ არაჩვეულებრივს გაგიხდით
  •  


ისეთი მონოლოგია აი, ჩვეულებრივ საღამოს რომ არაჩვეულებრივს გაგიხდით