ტელენოველა „სააკას კვნესანი“-ის შემქმნელი ტელებიურო „გვარამვიზია“ მიუხედავად მარტივ და არამარტივ მამრავლებად დაშლისა კვლავ ფორმაშია და ისევ აქტიურად განაგრძობს ხალხის შეცდომაში შეყვანას და ცრუ განგაშის შექმნას… როგორ ცდილობს შპს მთავარი არხი ზამთრის დადგომამდე მოსახლეობის შეშინებას და ამ სამარცხვინო ქმედების მყისიერი მხილება

გაზიარება