პირველი ივნისიდან, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლები გზებზე მანქანების გამონაბოლქვის კონტროლს განახორციელებენ.

გამონაბოლქვში მავნე ნივთიერებათა გადაჭარბების შემთხვევაში კი, საჯარიმო სანქციები დაწესდება.

კონტროლი საწყის ეტაპზე, ქვეყნის დიდ ქალაქებში განხორციელდება.

გაზიარება