„დღეს, რეფორმა თუ რამეს სჭირდება, ეს არის – ევროპის ბიუროკრატია. მისი დეგრადაციის პროცესის გაგრძელება იყო ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის უკანასკნელი რეზოლუცია. დოკუმენტის რაობაზე ნათლად მეტყველებს, კენჭისყრაზე დამსწრეთა და რეზოლუციის მხარდამჭერთა მცირე რაოდენობა. (612 წევრიდან სულ რაღაც 56).

ცხადია უმრავლესობა ვერ გახდებოდა ისეთი აქტის ხელმომწერი, რომელიც ყველა პრინციპს უარყოფს, რის გარშემოც ჩერჩილმა, ადენაუერმა, შუმანმა და სხვებმა დააფუძნეს ევროპის საბჭო. როგორ შეიძლება, სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნა გაჩნდეს, იმ ორგანიზაციის რეზოლუციაში, რომლის მთავარი მიზნებია – ადამიანის უფლებების დაცვა, დემოკრატიის განმტკიცება და კანონის უზენაესობის უზრუნველყოფა. სააკაშვილი არის მმართველი, რომელმაც 9 წლის განმავლობაში ფეხქვეშ გათელა ყველა ზემოთ ნახსენები ღირებულება. ეს, ჩვენი შეფასება არ არის, არამედ მრავალგზის აღიარებულია, თავად ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიერ.

ნაცვლად იმისა, რომ ომიანობის და უდიდესი გეოპოლიტიკური რყევების დროს საერთაშორისო ორგანიზაციებმა მნიშვნელოვანი როლი იკისრონ, ისინი საკუთარი ხელით ძირს უთხრიან მათივე ავტორიტეტს.

ჯერ იყო და ევროპარლამენტის სამარცხვინო რეზოლუცია ვნახეთ, ახლა კი, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ გაგვაოცა.

დრო იყო, ლიდერების ერთი სპიჩი, ერთი განცხადება, ერთი ინიციატივა მსოფლიო პოლიტიკას ცვლიდა. სამწუხაროდ, დღევანდელი ლიდერების უმრავლესობა ასეთ ევროპას გულმოდგინედ მარხავს“, – წერს სოციალურ ქსელსი ორგანიზაცია „აი ია-ს“ თანადამფუძნებელი  ვატო შაქარიშვილი.

გაზიარება