13:00 საათზე საზოგადოებრივი მოძრაობა „ხალხის ძალის“ პარტიად დაფუძნების  ყრილობა  გაიმართება

104

დღეს საზოგადოებრივი მოძრაობა „ხალხის ძალის“ პარტიად დაფუძნების  ყრილობა  გაიმართება.

ყრილობაზე აირჩევენ პარტიის  მთავარ კომიტეტის შემადგენლობასა და  თავმჯდომარეს. ასევე დამტკიცდება პარტიის წესდება და სტრუქტურა.

გარდა ამისა, დამფუძნებელი ყრილობის ფარგლებში აირჩევენ პარტიის სარევიზიო და ხმის დამთვლელი კომისიების შემადგენლობასაც.